ZORLAYICILIK YOK

Meraklı Kedi İlkokulu zorlayıcı değildir, meraklı kediler özgürdür, seçme hakkına sahiptir. Derse girmeyip vaktini kütüphanede, atölyede geçirebilir. Meraklı kedilerin yaratıcılığı teşvik edilir. Meraklı kedilerin kompozisyonlarında aslolan hikayedir; el yazılarının güzelliği değerlendirilmez.

REKABET YOK

Her bir meraklı kedi kendi hızında öğrenir ve öğrenmenin verdiği mutluluğu da şahsına münhasır yaşar. Kendilerine rakip seçmezler, yarışı eğitim hayatlarının merkezine almazlar.

ÖĞRENME HAYATININ İÇİNDE

Meraklı Kediler kendilerini müzik dersinde matematik, beden eğitiminde ise fizik öğrenirken bulabilirler. Çünkü Meraklı Kedi İlkokulu’nda dersler birbirine bağlanarak ve bütün yaş gruplarını bir arada bulundurularak işlenir.

DIŞ DÜNYA İLE ARKADAŞ

Meraklı kediler yalnız bireyler değildir; dış dünyayla iletişimleri kuvvetli ve süreklidir. Mahallenin esnafını ve sokak arkadaşlarını tanır. Meraklı kediler çevrenin sorunlarına aşina; azalan yeşil alanların ve artan araçların sonuçlarının farkındadır.

GERÇEKÇİ

Meraklı kediler hayal kırıklıkları yaşayabileceklerini de onlarla nasıl başedebileceklerini de bilir.

ÖZGÜR

Meraklı kediler özgür iradeleriyle seçim yaparlar. Matematik dersinde havuz problemleri yerine, yağmur biriktirme projeleriyle uğraşmayı seçebilirler.

DEMOKRATİK

Meraklı kediler demokrasiyi, fikirlere saygı duymayı, birlikte karar almayı öğrenirler. Okul Meclisi sayesinde birlikte karar almayı, hareket planlarını belirlemeyi ve tüm bunların sorumluluğunu almayı, üretmeyi ve hayallerini gerçekleştirecek taşları döşemeyi deneyimler.

EŞİTLİKÇİ

Meraklı kediler eşitlikçidir; farklılıklara açıktır ve önyargı biriktirmez. Sınıfta özel eğitime gereksinim duyan arkadaşları da vardır, dar gelirli arkadaşları da. Kızlar, oğlanlar birlikte top oynar, sofra toplar. Hayat birlikte inşa edilir; her çocuk kendini, kendinde bulunan bütün özellikler, alışkanlıklar ve fikirlerle var etmeyi öğrenir…