Çocuklarımızın Hayatlarında Bir Milat; İlkokul

8 yaşında bir oğlum var. İlkokul 2. sınıf öğrencisi, Kerem. Halk arasında “sakınan göze çöp batar” misali bir ilkokul macerasından geçtik, ilk bir buçuk yıllık sürecimizde. Nasıl mı? Aklınıza geldiği şekliyle değil…

Hata Yapma Korkusu Üzerine

Herşey “evladım koşma, düşersin” cümlesiyle başlıyor belki. “Düşer-sin” sözcüğündeki kesinlik ve keskinlik çocuklara düşmenin, daha genel olarak hata yapmanın ne kadar kaçınılmaz ve ne kadar istenmeyen bir davranış…

Ortak Akıl

Karşılaştırılarak büyütüldüm. Bayram sohbetlerindeki akrabalarımın, evimize gelen misafirlerin, okulumdaki öğretmenlerimin -alternatifini bilmediklerinden diye sanıyorum- ağız birliği yapmışçasına beni kamçılamak, “daha…